Onderwijsbureau MET Wierda

Onderwijsbureau MET Wierda is opgericht door Jan Wierda, oud-inspecteur van het onderwijs. Hij stelt zijn ervaring en expertise graag beschikbaar om besturen, directeuren en leerkrachten te ondersteunen bij het ontwikkelen en borgen van kwalitatief goed onderwijs.

De dienstverlening richt zich in principe op Mediation, Educatie en Training, waarvan de beginletters samen het woord MET vormen. MET Wierda biedt uitsluitend diensten die zijn afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften.

Wij zijn CRKBO geregistreerd (geen BTW verschuldigd bij scholingsactiviteiten).

CRKBO_Docent

MET Wierda kunt u:

  • Beschikken over 44 jaar ervaring in het onderwijs.
  • De kwaliteit van uw onderwijs verder verbeteren.
  • Eventuele problemen in uw organisatie verhelpen.
  • Kennis en vaardigheden van uw personeel vergroten.
  • Een inspectiebezoek gedegen voorbereiden.

Diensten

Mediation

Overal waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. Soms zijn mensen niet meer in staat deze zelf op te lossen. MET Wierda mediation helpt mensen zelf hun geschil op te lossen.

Educatie

Iedere school wil het beste onderwijs bieden. Soms is het moeilijk de weg daar naar toe te vinden. MET Wierda helpt u deze weg te vinden, te bewandelen en uw doel te bereiken.

Training

Goed onderwijs vraagt om deskundige en vaardige directeuren en leerkrachten. MET Wierda helpt hen de gewenste competenties en vaardigheden te ontwikkelen.

Jan Wierda

Jan Wierda - Oud-inspecteur Basisonderwijs, adviseur Mens en Organisatie, mediator en trotse eigenaar van Onderwijsbureau MET Wierda.

Oud-inspecteur Basisonderwijs, adviseur Mens en Organisatie, mediator en trotse eigenaar van Onderwijsbureau MET Wierda.

ViberMailLinkedin

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op!