Educatie

Leerlingen hebben recht op het allerbeste onderwijs. Scholen willen dat graag bieden. Soms lukt het niet om die kwaliteit te realiseren die de school nastreeft. Het is dan zaak om zicht te krijgen op de oorzaak hiervan.

Wanneer de oorzaak niet tijdig wordt opgespoord en aangepakt, kan dit leiden tot ongemotiveerde leerlingen, achterblijvende resultaten, teleurgestelde leraren en ontevreden ouders.

Bij aanhoudend onvoldoende resultaten op de basisvaardigheden komt de Inspectie van het Onderwijs op school voor een onderzoek naar mogelijke risico’s. Dit kan een arrangement onvoldoende of zelfs zwakke school tot gevolg hebben. Dat is een kwalificatie die elke school wil vermijden.

Een analyse op vier terreinen

MET Wierda krijgt u inzicht in wat al goed gaat op de school, wat beter kan en wat beter moet. Dit wordt verkregen door de kwaliteit in beeld te brengen van:

Strategie

Voorspelt de ontwikkeling van de organisatie

Leiderschap

Cultuur

Voorspelt de doelmatigheid van een organisatie

Systemen

Voorspellen het beheer van een organisatie

Management

Structuur

Voorspelt de kwaliteit van een organisatie

 • Strategie – Voorspelt de ontwikkeling van de organisatie
 • Rood – Leiderschap
 • Structuur – Voorspelt de doelmatigheid van een organisatie
 • Systemen – Voorspellen het beheer van een organisatie
 • Groen – Management
 • Cultuur – Voorspelt de kwaliteit van een organisatie

S + S + S + C = het rendement van de organisatie

Strategie, structuur en systemen zijn slechts middelen, ze doen niets. Ze worden pas effectief door het juiste gebruik ervan door de medewerkers van de school. Hoe zij met elkaar (samen)werken vormt de cultuur. Deze cultuur is bepalend voor de kwaliteit van de school.

In een goed functionerende school zorgt de directie voor een passende organisatiestructuur en de juiste systemen. Dit management kan vanachter het bureau plaatsvinden.

Voor het uitvoeren van de strategie – het behalen van de doelen die de school heeft gesteld – moet de directie leiderschap tonen. Zij moet de medewerkers duidelijk maken hoe de doelen kunnen worden bereikt. Daarvoor is het nodig om zicht te hebben op hoe de medewerkers hun taken uitvoeren en met hen in gesprek gaan indien dit niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken om de doelen te bereiken.

De verdeling van de management- en leiderschapstaken dient afgestemd te zijn op wat de school in haar stadium van ontwikkeling nodig heeft. MET Wierda kan u helpen hier inzicht in te krijgen.

Overige diensten

Mediation

Overal waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. Soms zijn mensen niet meer in staat deze zelf op te lossen. MET Wierda mediation helpt mensen zelf hun geschil op te lossen.

Training

Goed onderwijs vraagt om deskundige en vaardige directeuren en leerkrachten. MET Wierda helpt hen de gewenste competenties en vaardigheden te ontwikkelen.

Jan Wierda

Jan Wierda - Oud-inspecteur Basisonderwijs, adviseur Mens en Organisatie, mediator en trotse eigenaar van Onderwijsbureau MET Wierda.

Oud-inspecteur Basisonderwijs, adviseur Mens en Organisatie, mediator en trotse eigenaar van Onderwijsbureau MET Wierda.

ViberMailLinkedin

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op!

MET Wierda
kunt u:

 • Beschikken over 44 jaar ervaring in het onderwijs.
 • De kwaliteit van uw onderwijs verder verbeteren.
 • Eventuele problemen in uw organisatie verhelpen.
 • Kennis en vaardigheden van uw personeel vergroten.
 • Een inspectiebezoek gedegen voorbereiden.