Mediation

Overal waar mensen samenwerken ontstaan verschillen van inzicht. Ook in het onderwijs. Gelukkig kunnen mensen deze kwesties meestal samen oplossen.

Er zijn echter ook situaties waarbij mensen vanuit verschillende belangen tegenover elkaar komen te staan. In plaats van oplossingen te bedenken verharden hun standpunten. Hierdoor komen ze steeds verder tegenover elkaar te staan, nog meer overtuigd van hun eigen gelijk.

De algemene belangen raken daardoor steeds verder uit beeld en daarmee de oplossing van de kwestie. Helaas zijn er dan alleen maar verliezers en rest soms alleen nog de gang naar de rechter.

Praktijkvoorbeelden van conflictsituaties in het onderwijs:

 • Raad van Toezicht – College van Bestuur
 • College van Bestuur – Directie
 • College van Bestuur – Bureaumedewerker
 • College van Bestuur – GMR
 • Directie – Leerkracht
 • Directie – MR
 • Directie – Ouders
 • Leerkracht – Leerkracht
 • Leerkracht – Ouders
 • Leerkracht – Leerling
 • Ouders – Ouders

Mediation leidt vaak toch tot een oplossing waarin alle betrokken zich kunnen vinden.

Kenmerken van mediation

Zelfbeschikking: Het zijn de partijen zelf die vanuit hun zelfstandigheid beslissen over de uitkomst van hun conflict. De mediator heeft primair tot doel om die zelfbeschikking te steunen en te stimuleren.

Vrijwilligheid: Uitgangspunt van mediation is vrijwilligheid. Dit betekent dat partijen ermee instemmen dat de mediator hen begeleidt in het proces en dat de deelname afgebroken kan worden wanneer een partij de zin van de mediation niet meer ziet zitten.

Vertrouwelijkheid: Het succes van mediation hangt samen met de vertrouwelijkheid ervan. Partijen moeten zich vrij voelen om tijdens de mediation te spreken waar het hen werkelijk om gaat, zonder dat de andere partij daarop een beroep kan doen zodra de mediation mislukt.

Het mediationproces

Intakefase

Wie aan tafel, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, rol mediator, commitment & mediationovereenkomst

Exploratiefase

Feiten, emoties & belangen

Onderhandelingsfase

Opties, onderhandelen & afspraken

Afsluiting

Vaststellingsovereenkomst & afsluiting

De cirkel van het mediationproces

Het mediationproces is opgebouwd uit verschillende fasen, van intake, naar exploratie, naar onderhandelingen en naar afronding.

 • Intakefase – Wie aan tafel, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, rol mediator, commitment & mediationovereenkomst
 • Exploratiefase – Feiten, emoties & belangen
 • Onderhandelingsfase – Opties, onderhandelen & afspraken
 • Afsluiting – Vaststellingsovereenkomst & afsluiting

Overige diensten

Educatie

Iedere school wil het beste onderwijs bieden. Soms is het moeilijk de weg daar naar toe te vinden. MET Wierda helpt u deze weg te vinden, te bewandelen en uw doel te bereiken.

Training

Goed onderwijs vraagt om deskundige en vaardige directeuren en leerkrachten. MET Wierda helpt hen de gewenste competenties en vaardigheden te ontwikkelen.

Jan Wierda

Jan Wierda - Oud-inspecteur Basisonderwijs, adviseur Mens en Organisatie, mediator en trotse eigenaar van Onderwijsbureau MET Wierda.

Oud-inspecteur Basisonderwijs, adviseur Mens en Organisatie, mediator en trotse eigenaar van Onderwijsbureau MET Wierda.

ViberMailLinkedin

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op!

MET Wierda
kunt u:

 • Beschikken over 44 jaar ervaring in het onderwijs.
 • De kwaliteit van uw onderwijs verder verbeteren.
 • Eventuele problemen in uw organisatie verhelpen.
 • Kennis en vaardigheden van uw personeel vergroten.
 • Een inspectiebezoek gedegen voorbereiden.