Training

Leiding geven op basis van sympathie of respect?

Veel (startende) leidinggevenden geven leiding op basis van sympathie. Ze proberen zoveel mogelijk voor hun medewerkers te doen en besluiten te nemen die het hen naar de zin maken. Dit in de veronderstelling daardoor sympathiek te worden gevonden en daardoor veel te kunnen bereiken. In het begin lukt dat ook, tot er een moment komt dat er een besluit moet worden genomen waarbij tegengestelde belangen een rol spelen. Dan is het niet langer mogelijk een sympathiek besluit te nemen voor beide partijen. Daarmee raakt de leider het opgebouwde respect bij een deel van de medewerkers kwijt. Met alle negatieve gevolgen van dien.

Leiding geven op basis van respect kan dit voorkomen. Besluiten nemen op basis van gewogen en gecommuniceerde argumenten die in het belang van de ontwikkeling van de school zijn vormen hiervoor de basis. Medewerkers zullen begrijpen waarom besluiten worden genomen en uiteindelijk het besluit accepteren en meewerken aan de uitvoering daarvan. Omdat zo’n besluit effectief is levert het respect op voor de leider en uiteindelijk blijkt hij/zij ook nog sympathiek te zijn.

Situationeel leiderschap

Overtuigen
Competentie medewerkers: middelmatig
Delegeren
Competentie medewerkers: hoog
Sterk gemotiveerd
Instrueren
Competentie medewerkers: laag
Coachen
Competentie medewerkers: middelmatig
Zwak gemotiveerd
Niet deskundigZeer deskundig

Aan een sterk gemotiveerde en zeer deskundige medewerker kunt u taken delegeren.

Een sterk gemotiveerde maar niet deskundige medewerker zult u moeten overtuigen hoe een taak het best uitgevoerd kan worden.

Een zwak gemotiveerde en zeer deskundige medewerker kunt u coachen om zijn/haar taken beter uit te voeren.

Een zwak gemotiveerde en niet deskundige medewerker zult u duidelijk moeten instrueren wat u van hem/haar verwacht.

MET Wierda krijgt u inzicht welk leiderschapsgedrag u in staat stelt op een effectieve en respectvolle wijze leiding te geven.

Overige diensten

Mediation

Overal waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. Soms zijn mensen niet meer in staat deze zelf op te lossen. MET Wierda mediation helpt mensen zelf hun geschil op te lossen.

Educatie

Iedere school wil het beste onderwijs bieden. Soms is het moeilijk de weg daar naar toe te vinden. MET Wierda helpt u deze weg te vinden, te bewandelen en uw doel te bereiken.

Jan Wierda

Jan Wierda - Oud-inspecteur Basisonderwijs, adviseur Mens en Organisatie, mediator en trotse eigenaar van Onderwijsbureau MET Wierda.

Oud-inspecteur Basisonderwijs, adviseur Mens en Organisatie, mediator en trotse eigenaar van Onderwijsbureau MET Wierda.

ViberMailLinkedin

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op!

MET Wierda
kunt u:

  • Beschikken over 44 jaar ervaring in het onderwijs.
  • De kwaliteit van uw onderwijs verder verbeteren.
  • Eventuele problemen in uw organisatie verhelpen.
  • Kennis en vaardigheden van uw personeel vergroten.
  • Een inspectiebezoek gedegen voorbereiden.